Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie informacyjne w Niedzieliskach

26 lutego 2015, 14:16

Organizacja ruchu na ulicy Szczakowskiej oraz planowana budowa Obwodnicy Niedzielisk będzie przedmiotem spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w najbliższy piątek, 27 lutego br. o godz. 17.00 w Klubie „Relax”. Uwagi mieszkańców wniesione podczas poprzednich spotkań konsultacyjnych miały duży wpływ na kształt rozwiązań drogowych i znalazły odzwierciedlenie w projekcie.

Projektowana obwodnica, która połączy ul. Grunwaldzką z rondem Chropaczówka i pobiegnie dalej do ronda GEOsfery, będzie m.in. odciążeniem ul. Szczakowskiej i pozwoli całkowicie usunąć z niej ruch ciężki. To także ważny szlak drogowy łączący północne dzielnice miasta z centrum. Projektanci zbadali prognozowany rozkład ruchu, symulacje pokazały, że po zbudowaniu Obwodnicy Niedzielisk ruch na ul. Szczakowskiej, nawet bez wyłączania przejezdności ulicy, spadnie o około 80 proc. Dlatego też proponowana będzie budowa pięciowlotowego ronda, z wlotem obsługującym również ul. Szczakowską, tak aby zapewnić mieszkańcom m.in. pełny dostęp do komunikacji publicznej. W przypadku gdyby na ul. Szczakowskiej nadal utrzymywał się nadmierny ruch, zostanie on ograniczony za pomocą znaków i organizacji ruchu uniemożliwiając korzystanie transportowi indywidualnemu z wlotu Szczakowskiej.

Spotkanie, na którym przedstawione zostaną szczegółowe rozwiązania planowane dla ul. Szczakowskiej i Obwodnicy Niedzielisk, odbędą się w Klubie "Relax”, w piątek - 27 lutego br., godz. 17.00.