Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Deklaracja dostępności cyfrowej miejskiej strony internetowej www.um.jaworzno.pl

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie - www.um.jaworzno.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.um.jaworzno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Miejski w Jaworznie
Telefon: +48 32 61 81 500
Fax: +48 32 61 81 500
E-mail: urzad@um.jaworzno.pl
Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Data publikacji strony internetowej

2012-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2015-06-26 - Dostosowanie www.um.jaworzno.pl do wymogów WCAG.2.0 - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.um.jaworzno.pl spełnia wymagania w 99,86%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=7499f460-8e64-4293-963b-a943157043b1

Strona internetowa www.um.jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-13.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "A", ul. Grunwaldzka 33:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grunwaldzkiej;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "B", ul. Dwornickiego 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dwornickiego;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze przy wejściu do budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "C", ul. Grunwaldzkiej 52:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Grunwaldzkiej, gdzie znajdują się schody; oraz od podwórza, gdzie wejście jest z poziomu terenu;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na I piętrze;
 • w budynku znajduje się platforma przyschodowa dla wózków;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "D", Plac Górników 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od Placu Górników 5;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "E", ul. Grunwaldzka 275:

 • do budynku prowadzi jedno wejście;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze;
 • w budynku znajduje się winda;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.