Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie dot. kameralizacji Szczakowskiej

16 marca 2015, 13:27

Koncepcja skameralizowania ruchu na ulicy Szczakowskiej będzie głównym tematem spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 19 marca o godz. 17.00 w Klubie "Relax". Potrzeba przedyskutowania z mieszkańcami rozwiązań, które spowodują spowolnienie i ograniczenie ruchu na ulicy Szczakowskiej, pojawiła się podczas ostatnich konsultacji w Niedzieliskach.

Uciążliwości powodowane nadmiernym ruchem i obciążeniem ulicy Szczakowskiej znane są urzędnikom i projektantom, którzy pracowali z mieszkańcami nad koncepcją budowy obwodnicy.  Podczas ostatniego spotkania dużo pytań dotyczyło tzw. kameralizacji ulicy Szczakowskiej.

- Mieszkańcy Niedzielisk martwili się, że zostanie ona całkiem zamknięta dla ruchu samochodowego, natomiast chodzi tylko o wyeliminowanie z ruchu samochodów ciężarowych - mówi Krzysztof Ciemniewski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju. - Podczas czwartkowego spotkania mieszkańcy będą mogli zobaczyć projektowane rozwiązania, a także wnieść swoje uwagi - dodaje.

Obrazek