Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwa remont i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej

18 maja 2015, 11:33

Prawie rok trwała budowa kanalizacji na Warpiu i Borach. Zgodnie z planem prace w tych dzielnicach zakończyły się w lutym br. Na Borach dla 330 gospodarstw wybudowano 9 km kanalizacji. Natomiast na Warpiu ponad 5 kilometrów kanalizacji dla 150 gospodarstw. Obecnie w dzielnicach, na preferencyjnych zasadach z uwzględnieniem dotacji z NFOŚiGW oraz dotacji z Urzędu Miasta, realizowany jest etap związany z podłączeniem mieszkańców do sieci sanitarnej.

- Zakres II fazy projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” oprócz samej kanalizacji obejmuje również remont i rozbudowę kluczowych obiektów. Wszystko dla bezpiecznego przesyłu i oczyszczenia ścieków.   Pierwszym obiektem jest Oczyszczalnia Jeleń Dąb, której remont rozpoczął się w marcu 2014 roku i zgodnie z planem potrwa do lipca 2015 roku. W tym czasie od podstaw wybudowano nowy reaktor biologiczny, w którym już teraz oczyszczane są ścieki. Kolejnym etapem na drodze do pełnej nowoczesności oczyszczalni są prowadzone prace związane wyczyszczenie oraz odnowieniem żelbetonowych konstrukcji w starym reaktorze, działającym nieprzerwanie od 1995 roku - tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Drugim ważnym obiektem remontowanym w ramach II fazy jest Siłownia II. Roboty na Siłowni II rozpoczęły się początkiem 2015 roku. Swoim zakresem obejmują one m.in. wymianę sieci technicznej, zagospodarowanie i oświetlenie terenu, przebudowę ciągów pieszo - jezdnych, budowę zbiornika retencyjnego, stworzenie dwóch stanowisk dla samochodów asenizacyjnych dowożących ścieki z nieskanalizowanych terenów miasta oraz rozbudowę obiektu o zaplecze socjalne dla obsługi. To wszystko ma być gotowe w listopadzie br. II Faza Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, to ponad 72 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wynosi ponad 36 mln zł. Oprócz Siłowni, faza II została także rozszerzona o obecnie realizowane prace remontowe na osiedlu Stałym – wymiana 4 km sieci wodociągowej oraz 3,4 km sieci kanalizacyjnej za ponad 3 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.