Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmarł Józef Micherda

24 czerwca 2015, 08:50

Z przykrością informujemy o śmierci Józefa Micherdy, człowieka, który znaczną cześć życia poświęcił na działania na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Dzięki pracy, staraniom i zaangażowaniu, przyczynił się m.in. do znacznego rozwoju jaworznickiej elektrowni. W 2005 roku został uhonorowany odznaką "Za zasługi dla miasta Jaworzna".

Józef Micherda urodził się 26 listopada 1923 roku w Porąbce. Z wykształcenia magister ekonomii i administracji. Z Jaworznem związany ponad 60 lat. 1 czerwca 1953 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjnych Elektrowni Jaworzno II. Była to wówczas największa inwestycja energetyczna w Polsce.

Po wydzieleniu się Jaworzna z powiatu chrzanowskiego w 1956 roku, został wybrany Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Uboga wtedy infrastruktura społeczna wymagała podjęcia działań planistycznych, zagospodarowania przestrzennego miasta w porozumieniu z władzami województwa krakowskiego. To właśnie Józef Micherda był inicjatorem i współautorem tego pierwszego planu. Plan ten uwzględniał nie tylko rozwój przemysłu i związanego z tym budownictwa mieszkaniowego, ale także sieć szkół podstawowych i średnich, obiektów administracji publicznej, poczty itp.

Józef Micherda pracował zawodowo do 1991 roku, jako dyrektor ekonomiczny Zespołu Elektrowni w Jaworznie. Dzięki pełnionej funkcji i posiadanemu rozeznaniu problemów miasta oraz szerokiej i dogłębnej wiedzy przyczynił się praktycznie do sukcesywnego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców.

Pan Józef Micherda posiadał wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły naszemu miastu i jego mieszkańcom. Zapamiętamy go jako człowieka przepełnionego optymizmem i radością życia. Jest nam niewymownie przykro, że odszedł od nas zasłużony dla miasta człowiek. Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.