Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Organizacja ruchu pieszych i rowerzystów przy GEOsferze

29 czerwca 2015, 14:57

Z myślą o poprawie komfortu pieszych i rowerzystów, związanego z użytkowaniem dróg w rejonie GEOsfery, nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ciągu wzdłuż ul. Św. Wojciecha.

- Do tej pory funkcjonowała tam droga rowerowa, jednak mając na uwadze prognozowane duże natężenie ruchu pieszych i rowerzystów na tym odcinku, ze względu na poprawę atrakcyjności ośrodka GEOsfera, jak również wskutek zmiany zagospodarowania terenu wzdłuż tej ulicy (powstanie kilku budynków mieszkaniowych), postanowiono wprowadzić na istniejących ciągach równorzędny ruch zarówno pieszych, jak i rowerzystów - wyjaśnia Emilia Tura, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - Takie uporządkowanie było niezbędne dla ułatwienia poruszania się na trasie prowadzącej do coraz bardziej popularnej GEOsfery.

W praktyce zmiany oznaczają równość praw pieszego i rowerzysty w tym miejscu. Dzięki takiej organizacji ruchu, nie ma prawa dojść do sytuacji, w której pieszy zmuszony byłby wchodzić na jezdnię drogi powiatowej, by udostępnić pierwszeństwa rowerzyście.