Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Oznakuj nieruchomość!

26 czerwca 2015, 10:22

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Prezydent Miasta przypomina o obowiązku umieszczania w widocznych miejscach tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości. Tego typu działania, regulowane przepisami prawa są niezwykle istotne m.in. w przypadku wezwania pogotowia lub innych służb ratunkowych.

Właściciel nieruchomości - zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym - ma obowiązek oznaczenia nieruchomości. Jak czytamy w ustawie: "Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru".

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Za nieoznakowanie nieruchomości kodeks wykroczeń przewiduje kary nagany bądź grzywny w wysokości do 250 złotych. Tej samej karze podlega osoba, która nie zadba o oświetlenie takowej tabliczki.