Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

WSA potwierdza - Rada Miasta popełniła błąd

20 lipca 2015, 08:07

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że uchwała o powołaniu Rady Seniorów, przyjęta przez Radę Miejską poprzedniej kadencji była błędem. Tym samym WSA potwierdził stanowisko radnych JMM i PiS, którzy już wówczas wskazywali na liczne wady prawne.

Projekt uchwały, który wówczas został poddany pod głosowanie został zaakceptowany z pominięciem opinii Biura Radców Prawnych Urzędu Miejskiego, które wskazywało na licznie wady. Na uchybienia mogące skutkować uchyleniem uchwały zwracał uwagę także Prezydent Miasta oraz radni JMM i PiS. Bezskutecznie. Ówczesna koalicja radnych PO, SdJ i WdJ zdecydowała o przyjęciu uchwały.

Następstwem prawnym działań opozycji w tamtym okresie i niedopatrzeń formalno-prawnych przy głosowaniu na uchwałą, były kroki podjęte przez Wojewodę Śląskiego. Nadzór prawny wojewody w sierpniu 2014 roku wskazał i przedstawił wszystkie niedociągnięcia i uchybienia prawne podjętej uchwały, a następnie skierował skargę wraz z uzasadnieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Obecna Rada Miejska otrzymała 30 czerwca orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w  uzasadnieniu którego czytamy: „zaskarżona uchwała jest dotknięta wadą istotnego naruszenia prawa, a zatem jest sprzeczna z prawem w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego też stwierdzono jej nieważność, działając na podstawie art.147 § 1 P.p.s.a.”

Wątpliwości nadzoru prawnego wzbudzał również tryb powoływania składu Rady Seniorów oraz zasady jej działania.