Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejny etap informatyzacji urzędu

9 listopada 2015, 15:43

Urząd Miejski od lat konsekwentnie realizuje proces informatyzacji i stale poszerza wachlarz usług świadczonych drogą elektroniczną. Efektem tego są projekty, które dotychczas udało się już zrealizować, m.in. budowa sieci szerokopasmowej w mieście oraz projekt pn. "E-urzędy", który zakończył się 30 września 2015 r.

Jednym z kolejnych etapów przeprowadzanej informatyzacji jest udostępnianie dokumentów dla Radnych Miasta Jaworzna w wersji elektronicznej.

Pierwsze rozmowy z radnymi na temat planu przejścia z systemu papierowego na system elektroniczny rozpoczęły się już w 2012 roku. Wszystkie materiały przygotowywane dla Radnych od października 2012 roku są opracowywane i akceptowane w formie elektronicznej. Chcąc wyeliminować żmudny proces drukowania oraz kompletowania materiałów w wersji papierowej i jednocześnie obniżyć koszty przygotowywania materiałów Urząd zdecydował się na zakup i użyczenie sprzętu do celów wykonywania obowiązków wynikających z mandatu Radnego wszystkim Radnym Rady Miejskiej Jaworzna. Dlatego już jutro jaworznickim radnym zostaną użyczone laptopy na okres wypełniania mandatu radnego.

- Umowa użyczenia sprzętu będzie obejmowała okres do końca obecnej kadencji lub do wygaśnięcia mandatu radnego. Następnie sprzęt powróci na stan urzędu - tłumaczy Tomasz Bochenek, naczelnik Wydziału Informatyki.

Fundusze na ten cel zostały zaplanowane w budżecie miasta na ten rok. Zakupione notebooki Toshiba kosztowały 2028,27 zł za sztukę, są objęte gwarancją oraz ubezpieczeniem.

Dodatkowo każdemu z radnych zostanie uruchomiona indywidualna skrzynka pocztowa, która umożliwi lepszy kontakt zarówno na linii urząd - radny, jak i mieszkańców z radnymi. Przez najbliższe 2 miesiące radni będą mogli się zapoznać z pracą w nowym systemie przekazywania dokumentacji oraz zgłaszać ewentualne zapytania i wątpliwości. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. obowiązującym systemem przekazywania dokumentów będzie obieg elektroniczny.

Szacujemy, że przez okres kadencji sam koszt wydruku, zakupu papieru oraz amortyzacji sprzętu to oszczędność ok. 40 tys. zł.