Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

19 listopada 2015, 16:08

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji pacjentów ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ankietę można wypełnić drogą elektroniczną oraz papierową i złożyć w wyznaczonych przez fundusz miejscach.

Ogólnopolskie badanie ma na celu określenie poziomu zadowolenia pacjentów z organizacji udzielenia świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnionych pacjentom w formie elektronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.

Ankieta jest skierowana do pacjentów, którzy korzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod adresem http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824. Kwestionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do urn w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach (ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku - Białej (ul. Karpacka 24), Częstochowie (ul. Czartoryskiego 28) i Rybniku (ul. 3 Maja 29).