Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2015, 08:07

Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego i z tej okazji dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działalność tego sektora za trudną, odpowiedzialną oraz wymagającą ofiarności, zaangażowania i doskonałego przygotowania pracę.

Codziennie stykacie się Państwo z ludzkimi problemami - ubóstwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, patologią życia społecznego - powodującymi bezradność i zagubienie wśród ludzi, których dotknęły i ich bliskich. Rozpiętość potrzeb wynikających z tych problemów sprawia, że nie macie Państwo łatwego zadania do wykonania. Musicie wykazać się profesjonalizmem zawodowym, ale także zwykłą ludzką troską, ciepłem i empatią.

Praca społeczna nie może być postrzegana jedynie jako wypełnianie roli zawodowej, bowiem w realizacji tej roli obecne są wartości i działania tożsame z powołaniem - gotowość niesienia pomocy i pochylanie się nad ludzkim nieszczęściem.

Dziękując jeszcze raz za Państwa pracę, życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym oraz wytrwałości w służbie drugiemu człowiekowi.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert
wraz z zastępcami Tadeuszem Kaczmarkiem i Moniką Bryl
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Więckowskim.