Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Oczyszczanie miasta zimą

29 grudnia 2015, 12:11

"Akcja Zima", która rozpoczęła się kilka tygodni temu, swym zakresem obejmuje nie tylko typowo zimowe działania takie jak odśnieżanie, czy usuwanie oblodzeń, ale jest kompleksową usługą oczyszczania miasta. Do tej pory łagodna zima nie wymaga prac związanych z opadami śniegu, dlatego wykonawcy, z którymi Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał umowy, zajmują się utrzymaniem czystości pasów drogowych na terenie miasta.

Jest to między innymi porządkowanie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy przystankowych i ulicznych, sprzątanie pasa drogowego i ciągów pieszych, ale również oczyszczanie mechaniczne ulic i chodników - tzw. zamiatanie, jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają.

W związku z licznymi robotami w terenie (nie tylko tymi realizowanymi przez miasto, ale również przez inwestorów zewnętrznych) powiązanymi z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, pojawiają się utrudnienia w zakresie utrzymywania czystości w rejonach, w których występują rozległe prace drogowe (Dąbrowa Narodowa, rejon Byczyny, Śródmieście), realizowane nie tylko na zlecenie miasta.

- Należy tu zwrócić uwagę, że duża część zanieczyszczeń na drogach jest właśnie wynikiem prowadzonych inwestycji różnego rodzaju - często samochody czy też ciężki sprzęt obsługujący budowy wyjeżdża na drogi nieoczyszczonymi pojazdami. Miejski Zarząd Dróg i Mostów - jako zleceniodawca i nadzorca prac porządkowych, stara się w miarę możliwości usuwać zanieczyszczenia, jednak to na firmach prowadzących roboty - a dokładniej na kierowcach zanieczyszczonego sprzętu w pierwszej kolejności spoczywa odpowiedzialność albowiem zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zanieczyszczenie drogi przez pojazd jest karane - wyjaśnia Emilia Tura, rzecznik prasowy MZDiM. - Dużo firm stosuje rożnego rodzaju zabiegi oczyszczające sprzęt przed wyjazdem na drogi publiczne np. myjki ciśnieniowe, siatki otrząsające. Niestety nie wszystkie i niestety nie zawsze w wielu przypadkach nie jest to wystarczająco skuteczne, szczególnie w takich trudnych warunkach atmosferycznych