Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowa Rada rozpoczyna działalność

19 stycznia 2016, 11:11

Wybór dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, który odbył się w ubiegły piątek - 15 stycznia, był ostatnim elementem przygotowań do rozpoczęcia prac nowego jaworznickiego organu - Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podmiot ten będzie pełnić pełnić funkcję organu konsultacyjno - opiniodawczego Prezydenta Miasta, w zakresie współpracy Gminy z sektorem NGO.

Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Warto przypomnieć, że inicjatorem działań zmierzających do powołania Rady był ówczesny Zastępca Prezydenta Miasta, a obecnie poseł na Sejm RP - Dariusz Starzycki. Współpracę z sektorem NGO kontynuuje teraz Monika Bryl, która zastąpiła na stanowisku zastępcy prezydenta posła Starzyckiego. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Najpierw przedstawicieli do składu Rady wskazał Prezydenta Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnęła się natomiast kwestia przedstawicieli organizacji pozarządowych. Z 23 zgłoszonych kandydatów, wybranych zostało 10 "radnych". Pełny skład Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego wygląda następująco:

Przedstawiciele Rady Miasta Jaworzna:

 1. Ewa Zuber,
 2. Anna Lichota,
 3. Dawid Domagalski,
 4. Mariusz Kowalski.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Jaworzna:

 1. Maria Materla - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych,
 2. Krystyna Bojęś - Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych,
 3. Iwona Jamróz - Łata - Inspektor Referatu Edukacji w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu,
 4. Łukasz Warchoł - Specjalista Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu,
 5. Katarzyna Sikora - Samodzielny Referent w Referacie Obsługi Mediów Biura Promocji i Informacji.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Grzegorz Tucki – Uczniowski Klub Sportowy „K2” w Jaworznie,
 2. Wojciech Tomasiewicz – Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Jaworznie,
 3. Maciej Stanek – Stowarzyszenie Hospicjum Homo – Homini w Jaworznie,
 4. Zbigniew Kasperkowicz - Uczniowski Klub Sportowy”Trójka” w Jaworznie,
 5. Anna Grelowska – Polski Czerwony Krzyż o/Jaworzno,
 6. Łukasz Michael – Stowarzyszenie „Nasza Przystań” w Jaworznie,
 7. Danuta Milner – Brzóska – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Jaworznie
 8. Krzysztof Marciński – Stowarzyszenie Gospel Wings Jaworzno,
 9. Kinga Jędrzejek – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jaworzno,
 10. Wiesław Stachura – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze o/Jaworzno.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
 • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
 • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
 • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
 • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
 • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zaplanowano na 28 stycznia 2016 r.