Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Stałego

17 lutego 2016, 16:00

Drugim "przystankiem" w ramach cyklu spotkań Prezydenta Miasta Pawła Silberta z mieszkańcami Jaworzna było Osiedle Stałe. Przybyłym osobom zaprezentowano podsumowanie prac remontowych wykonanych w dzielnicy w ostatnim czasie oraz plan inwestycji na najbliższe lata. Mieszkańcy dyskutowali także z prezydentem na temat ważnych dla nich spraw osiedla.

Na wstępie, mieszkańców obecnych na spotkaniu przywitał prezydent Paweł Silbert, a następnie o wykonanych pracach i planach inwestycyjnych mówili: dyrektor Paweł Bednarek z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich oraz naczelnik Teobald Jałyński z Wydziału Urbanistyki i Architektury. Wśród najważniejszych z planowanych na Osiedlu Stałym przedsięwzięć warto wymienić budowę łącznika pomiędzy ul. Grunwaldzką a Tysiąclecia (szczegóły TUTAJ) oraz modernizację ulic i chodników wraz z budową nowych parkingów w tzw. starej części osiedla (szczegóły TUTAJ).

Oprócz prac drogowych, w dzielnicy planowane są także inwestycje, które wpłyną na poprawę walorów rekreacyjnych dzielnicy. Na spotkaniu przybliżono m.in. projekt Velostrady, która będzie trasą pieszo-rowerową, łączącą Osiedle Stałe ze Śródmieściem (szczegóły TUTAJ). Mowa była także o utworzeniu nowych przestrzeni publicznych, które będą spełniać funkcję miejsc spotkań mieszkańców - swoistych "małych rynków" - w rejonie kościoła przy ul. Kolbego i Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Inwalidów Wojennych (szczegóły TUTAJ).

W dalszej części spotkania mieszkańcy dyskutowali z prezydentem oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego na temat dotykających ich na co dzień problemów. Wśród poruszanych wątków znalazły się m.in. kwestie dotyczące zaśmieconych stanowisk kontenerowych (więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ) czy braku miejsc parkingowych między blokami.

Zachęcamy do obejrzenia spotkania.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek