Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Projekt załącznika do uchwały regulującej JBO 2017

4 marca 2016, 16:47

Od dzisiaj na stronach www.jbo.jaworzno.pl oraz www.um.jaworzno.pl publikujemy "Projekt załącznika do uchwały regulującej JBO 2017", który zawiera najistotniejsze zmiany wprowadzone do procedury, będące efektem konsultacji z mieszkańcami i wniesionych uwag.

Przez ostatnie trzy lata Jaworznicki Budżet Obywatelski miał wyłącznie charakter dzielnicowy. Prowadzone od początku roku rozmowy w sprawie nowej procedury, wykazały, że mieszkańcy zauważają potrzebę wprowadzenia zmian.

Na spotkaniu 18 lutego br. zaprezentowane zostały dwa całkiem nowe modele JBO 2017. Pierwszy z nich, model mieszany jest połączeniem budżetu dzielnicowego z budżetem ogólnomiejskim - wariant ten podczas warsztatów mieszkańcy wskazali jako najbardziej optymalny na chwilę obecną. Drugi natomiast zakłada, że budżet w całości zostanie przeznaczony na projekty ogólnomiejskie. Uwagi do propozycji modeli JBO 2017 można było zgaszać do 25 lutego br. Te mają odzwierciedlenie w projekcie załącznika do uchwały regulującej JBO 2017., który szczegółowo zostanie omówiony na konferencji, która odbędzie się w czwartek, 10 marca br. o godz. 17.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Zachęcamy do zapoznania się materiałami: