Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Fakty i mity na temat inwestycji w Osiedlu Stałym

23 marca 2016, 15:45

Tym artykułem chcemy odpowiedzieć mieszkańcom (nie tylko Osiedla Stałego) na najbardziej nurtujące ich pytania, dotyczące inwestycji wkrótce realizowanych w dzielnicy. Ilość nieprawd, półprawd i plotek krążących w przestrzeni publicznej wymaga rzetelnej informacji i odpowiedzi na zagadnienia, które interesują mieszkańców. Planowany łącznik ulicy Grunwaldzkiej z aleją Tysiąclecia nie będzie obwodnicą. Ulica Kolbego nadal pozostanie przejezdna dla samochodów. Park Lotników zostanie zmodernizowany.

Czy łącznik będzie drogą dwujezdniową (obwodnicą)?
NIE. Łącznik nie będzie żadną obwodnicą. To będzie droga dojazdowa o najniższej możliwej klasie. Na dodatek zaprojektowana jako droga przyjazna dla pieszych i rowerzystów - z fizycznym ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Co kilkadziesiąt metrów samochody spowalniać będą wyniesione przejścia dla pieszych. Wzdłuż drogi będzie zbudowane oświetlenie i szerokie na dwa metry chodniki. 

Czy ul. Kolbego po zbudowaniu łącznika zostanie zamknięta dla ruchu samochodów?
NIE. Nigdy nie było takich planów - samochody nadal będą mogły jeździć tą ulicą, pasem o szerokości odpowiedniej dla tak małego ruchu - 3,5 metra. Dziś jezdnia jest o cztery metry szersza niż tego potrzeba. Ta przestrzeń zostanie przeznaczona dla pieszych na osiedlowy skwer. To centralna część Osiedla, gdzie mieszkańcy przemieszczają się na co dzień i najlepsze miejsce do spotkań. Chcemy to umożliwić i ukształtować przestrzeń tak, aby była przyjazna i atrakcyjna. 

Czy w związku z kameralizacją ul. Kolbego ubędzie miejsc parkingowych?
NIE, miejsca parkingowe będą inaczej rozmieszczone i usystematyzowane. Razem z przebudową ul. Kolbego zmieni się Aleja Tysiąclecia przy pawilonach. To będzie miejsce zdecydowanie ładniejsze i praktyczniejsze dla pieszych i kierowców niż dziś. W tej części przybędzie miejsc do parkowania. Ponadto Miejski Zarząd Dróg i Mostów wybuduje parkingi w "starej części" Osiedla Stałego.

Czy łącznikiem pojadą tysiące samochodów?
NIE, bo można będzie nim dojechać i wyjechać wyłącznie z osiedla. Ruch na tej ulicy będzie wynikał ze zmniejszenia ruchu na ul. Kolbego i Armii Krajowej i mówimy o setkach samochodów na dobę, a nie o tysiącach. 

Czy budowane będą ekrany akustyczne wzdłuż łącznika?
Nie ma takiej potrzeby - dziś przy wymienionych wyżej drogach wjazdowych do osiedla nie ma ekranów, bo ruch jest na tyle niewielki, że nie ma takiej potrzeby. Gdyby było inaczej, po przeprowadzonych badaniach hałasu takie ekrany mogłyby powstać, ale to mało prawdopodobne, żeby na łączniku przekroczony został hałas. Natomiast Gmina zadba o nasadzenia dodatkowych drzew i krzewów, które będą osłaniać i izolować dwa budynki przy ul. Partyzantów od łącznika. 

Czy droga zniszczy Park Lotników? 
Absolutnie nie - droga została zaprojektowana w miejscu byłej linii kolejowej. W dużym oddaleniu od przestrzeni parkowej, sama strefa parkowa zaczyna się dalej. Ponadto droga nie będzie zakłócać mieszkańcom wizyt w parku. Ułatwi za to dostępność parku dla podróżnych, poprzez umiejscowienie wygodnych parkingów i chodników. Do tej pory możliwość dostania się do parku istniała jedynie poprzez aleję Tysiąclecia, w zasadzie uniemożliwiając skuteczny dojazd i blokując pozostawionymi samochodami drogi i chodniki w dzielnicy.

Czy droga przebiega zbyt blisko domów?
NIE - w przypadku łącznika w najbliższym miejscu będzie około 20 metrów. Zgodnie z przepisami krawędź jezdni mogłaby być nawet 6 metrów od budynku – tak jednak nie będzie. 20 metrów to odległość, gdzie ani przy Kolbego, ani przy Armii Krajowej budynki mieszkalne nie stoją tak daleko od ulicy.

Czy łącznik był konsultowany?
TAK. W planach Gminy droga pojawiła się w 2006 roku podczas prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. Plan był uspołeczniany, wykładany publicznie, można było do niego wnosić zastrzeżenia - nikt ich nie składał, a Rada Miejska przyjęła plan w 2008 roku. Następnie projekt budowy drogi został uwzględniony w społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Lotników na przełomie roku 2014 i 2015.

Kiedy zostanie ukończona budowa łącznika?
Gmina podpisała w ubiegłym roku umowę na budowę tego odcinka. Będzie kosztował 1,3 mln zł. Roboty już się rozpoczęły, a ich planowane zakończenie to III kwartał 2016 roku. Zerwanie kontraktu wiązałoby się z karami zapisanymi w umowie.

Jaki wygląd po konsultacjach przybierze Park Lotników?
W konsultacjach społecznych, które odbyły się od października 2014 r. do czerwca 2015 r. wzięło udział około 400 osób.  Mieszkańcy położyli duży nacisk na tematyczne ukształtowanie przestrzeni parkowej. W parku powstanie m.in. strefa reprezentacyjna przy wejściu od alei Tysiąclecia, dalszy jej przebieg będzie osią wizytową parku aż do fontanny na końcu alei, już istniejący plac zabaw będzie stanowił strefę zabaw dla najmłodszych. Amfiteatr będący w złym stanie technicznym zastąpi wielofunkcyjny plac, który latem ma pełnić funkcję sceny na koncerty i występy, kina plenerowego i innych aktywności, w zimie natomiast może przeistoczyć się w miejskie lodowisko. Przebudowie ulegnie miasteczko rowerowe, które będzie prawdziwym placem ćwiczeń umiejętności dla rowerzystów. Mieszkańcy nie zapomnieli o czworonożnych towarzyszach, dla nich powstanie odgrodzony wybieg z przeszkodami. Strefa gastronomiczna zostanie w dotychczasowym miejscu, planowane jest zagospodarowanie tego miejsca nowoczesnymi punktami gastronomicznymi, umożliwienie posadowienia np. foodtrucków. Całość strefy wypoczynku uzupełnią ławki, stoliki, hamaki i kwietna łąka umożliwiająca piknikowanie na trawie.

Na jakim jesteśmy etapie?
Po opracowaniu koncepcji przez mieszkańców, na tej podstawie zlecone zostało wykonanie dokumentacji budowlanej, która umożliwi przeprowadzenie konkretnych prac na terenie parku. Dokumentacja projektowa będzie gotowa do końca maja 2016 r.

Jakie drogi i chodniki zostaną w tym roku zrealizowane w Osiedlu Stałym?
W 2016 roku MZDiM rozpoczął rozłożoną na 2 do 3 lat (zależy od ostatecznych kosztów i konstrukcji budżetu) "rewitalizację" starej części Osiedla Stałego, tzn. pomiędzy: Al. Tysiąclecia, ul. Kolbego, Łukasiewicza, a ścianą Parku im. Lotników Polskich. Modernizacja dotyczyć będzie wszystkich ulic znajdujących się w wymienionym obszarze, poza ul. Staffa, która w ubiegłych latach została wyremontowana. W ramach projektu przewidziana jest przebudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, gdzie wszystkie skrzyżowania zostaną wyróżnione w odpowiedni sposób. Oprócz tego, wyremontowane zostaną chodniki oraz powstaną nowe miejsca parkingowe przy ul. Morcinka, Powstańców Śląskich, Kusocińskiego, Sawickiej, Radosnej, Grottgera, Łukasiewicza oraz w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 14. Łącznie powstanie ponad 200 nowych miejsc parkingowych. 

Ponadto w roku 2016 w Osiedlu Stałym MZDiM w Jaworznie planuje wykonać następujące prace remontowo-modernizacyjne:

 • wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni:
  - ul. Jaśminowa wzdłuż bloku nr 9-15 – około 70m.,
  - ul. Starowiejska na odcinku od ul. Armii Krajowej do wyniesionego przejścia – około 120 m.,
  - ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. Sempołowskiej – około 170 m.,
  - Al. Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wyniesionego przejścia wraz z parkingiem przed budynkiem 2-14 – ok. 150m.,
  - droga dojazdowa do bloku nr 8 przy ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem stanowisk postojowych z płyt betonowych ażurowych na łącznej długości ok. 80 m.,
  - ul. Oskara Langego na odcinku od ul. Armii Krajowej do Przedszkola Miejskiego – około 220 m.,
  - ul. Warskiego od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do ul. Radosnej wzdłuż bloku nr 6-12 – około 110 m.,
  - ul. Partyzantów wzdłuż bloku nr 12-16 i 5-11 – około 110 m.
 • wymiana nawierzchni chodników wraz z obramowaniem:
  - ul. Armii Krajowej 4 – odcinek chodnika – około 20m.,
  - ul. Starowiejska – od skrzyżowania z ul. Kalinową (przy śmietnikach) do połączenia z istniejącym chodnikiem w rejonie budynku przy ul. Klonowej 3 – około 40 m.,
  - ul. Starowiejska od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Długoszyńską (lewa strona) – ok. 200 m.,
  - ul. Armii Krajowej przy sklepiku spożywczym – około 22 m.,
  - ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z Al. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Sempołowskiej – ok. 30 m.,
  - Al. Tysiąclecia – od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do parkingu z trylinki – około 40 m. oraz z drugiej strony parkingu – około 35 m.,
  - ul. Warskiego – od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do ślepego zakończenia przy bloku nr 2-4 – około 80 m.,
  - ul. Partyzantów od ul. Powstańców Śląskich do końca budynku nr 12-16 – około 80 m.