Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwają remonty parkingów

20 maja 2016, 09:03

Miejski Zarząd Dróg i Mostów jest w trakcie realizacji zadania związanego z poprawą jakości nawierzchni parkingów w mieście. Parkingi przed remontami pełne są ubytków, a realizowane prace mają ułatwić mieszkańcom użytkowanie istniejących miejsc postojowych.

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętych w roku ubiegłym prac, które wtedy przeprowadzone zostały w Osiedlu Podłęże i na Leopoldzie. W roku poprzednim jak i w roku bieżącym – wykonany został już szereg remontów miejsc do parkowania w jaworznickich osiedlach. Prace polegają na całkowitej wymianie starej nawierzchni parkingów, jak również dróg dojazdowych do nich.

Brygady drogowców remonty zakończyły w tym roku już przy ul. Katowickiej za przystankiem w kierunku Centrum, przy bloku nr 17 oraz pomiędzy blokami nr 29 i 31 przy ul. Zubrzyckiego na Łubowcu.
Obecnie wykonywana jest nawierzchnia parkingów na Podłężu – przy ul. Towarowej 42, a także na dwóch parkingach przy ul. Piłsudskiego, przy blokach nr 39 i 41. Zakres – poza wymienionymi zadaniami – obejmuje wymianę nawierzchni parkingów przy ul. Ławczanej, a także przy ul. Piłsudskiego przy budynkach nr 82, 84 oraz parkingu za przychodnią.

Realizowane zadanie wiąże się niestety z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Prosimy, by na czas trwania robot usuwać pojazdy z remontowanych parkingów. Taki rozwiązanie jest niezbędne, by w bezpieczny i sprawny sposób przeprowadzić zaplanowane prace.
 

ObrazekObrazek