Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapoznaj się z planem dla Długoszyna

17 czerwca 2016, 10:19

Od 17 czerwca do 26 lipca 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt obejmuje obszar zaznaczony na załączonej obok mapce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w czwartek, 21 lipca 2016 r. o godz. 17.00 w Klubie Pod Skałką w Długoszynie (ul. Dąbrowskiego 17). Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, do 16 sierpnia 2016 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Z projektem planu można się zapoznać również w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.jaworzno.pl/Article/id,19146.html