Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy program ochrony środowiska

12 lipca 2016, 14:35

We wtorek, 12 lipca br. na sali obrad Urzędu Miejskiego przestawiono projekt programu ochrony środowiska dla Jaworzna na lata 2016-2019, z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023. Do czwartku, 21 lipca zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z pełną dokumentacją dotyczącą tej sprawy oraz zgłaszać do niej uwagi i wnioski.

Przedmiotem dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023" jest:

  • ocena realizacji dotychczas obowiązującego programu ochrony środowiska,
  • diagnoza stanu aktualnego poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Jaworzna wraz ze wskazaniem obszarów problematycznych,
  • strategia ochrony środowiska dla Jaworzna do 2023 roku,
  • cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz kierunki działań w zakresie ochrony środowiska przewidziane do realizacji w czasie obowiązywania dokumentu,
  • harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych wraz z aspektami finansowymi realizacji programu,

Projekt aktualizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu do 21 lipca br. w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, w pokoju 121, w godzinach pracy magistratu (od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartek w godz. od 7:00 do 16:00 i w piątek w godz. od 7:00 do 14:00).

Do 21 lipca br. można także zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu:

  •     ustnie do protokołu w siedzibie wydziału OŚ
  •     pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Jaworznie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Grunwaldzka 33

43-600 Jaworzno

Projektu zamieszczony jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Informacje o środowisku i jego ochronie" - www.bip.um.jaworzno.pl.

 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek