Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ścieżka edukacyjna w "GEOsferze" gotowa

14 lipca 2016, 10:32

Ciennik, tablice edukacyjne przestawiające dzieje z życia planety i globusy z rozkładem kontynentów w poszczególnych okresach geologicznych – to nowe atrakcje na stworzonej w  Ośrodku Ekologiczno – Geologicznym "GEOsfera" - ścieżce edukacyjnej.

Ścieżka edukacyjna składa się z  ciennika w którym zainstalowane zostały tablice edukacyjne przedstawiające dzieje życia planety z perspektywy czasu geologicznego. Razem z tablicami  znalazło się tam pięć globusów, które  przedstawiają rozkład kontynentów w poszczególnych okresach geologicznych, a także tłoczenia zawierające wizualizację i opisy okazów paleontologicznych.

Nowa atrakcja stanowi osnowę do prowadzonych zajęć edukacyjnych w Ośrodku Ekologiczno - Geologicznym „GEOsfera”, do których przygotowane zostały scenariusze warsztatów z wykorzystaniem folderów i gry planszowej powstałej na podstawie ścieżki

Ścieżka edukacyjna - "GEOślady dziejów Ziemi - ścieżka dydaktyczno-geologiczna po osi czasu" jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach przedsięwzięć priorytetowych funduszu: oznakowanie ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek