Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

26 sierpnia 2016, 09:48

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie

Jak co roku, miasto wykorzystało okres wakacyjnej przerwy na wykonanie prac remontowych w jaworznickich szkołach i przedszkolach. Tego lata, remonty i prace naprawcze odbywały się w 25 placówkach oświatowych (w mieście mamy ich 50). Tegoroczne prace to m.in.: remonty dachów, sal gimnastycznych, sanitariatów oraz wymiana instalacji hydrantowych,. Prace będą kosztowały 2,5 mln zł.

- Podczas wakacji, bo tylko w tym okresie można przeprowadzać prace remontowe w jednostkach oświatowych, w Jaworznie realizowano 25 remontów o różnym zakresie - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Oprócz dużych remontów, takich jak np. kompleksowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, prowadzono wiele pomniejszych prac, m.in. roboty malarskie, wymiany posadzek, opraw oświetleniowych oraz parkietów. A wszystko po to, by wraz z nowym rokiem szkolnym zapewnić uczniom maksimum komfortu i bezpieczeństwa.

Podczas wakacyjnej przerwy w szkołach przebudowywano wewnętrzne instalacje hydrantowe (Gimnazja nr 2, 5 i 8, Szkoły Podstawowe nr 3 i 15, ZSP nr 3, I LO oraz Przedszkole Miejskie nr 19), remontowane były posadzki i sanitariaty, pomalowano również szkolne sale i korytarze.

Konsekwentnie realizowane są również prace termomodernizacyjne. Łącznie ponad 500 tys. zł przeznaczono w tym roku na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w Szkołach Podstawowych nr 5, 14 i 16, Przedszkolu Miejskim nr 2 oraz Gimnazjum nr 11.

Najwięcej środków przeznaczono na prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Centrum (przebudowa kuchni i remont pomieszczeń) oraz w Przedszkolu Miejskim nr 9 na Podwalu (przebudowa pomieszczeń).

Wszystkie roboty zakończone zostaną w terminie z wyjątkiem remontu przeprowadzanego w Przedszkolu Miejskim nr 9 (Podwale). Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, nie sprostał w całości zadaniu, w związku z czym podjęto działania polegające na tymczasowym przeniesieniu dwóch oddziałów przedszkolnych (5 i 6 latków) do odpowiednich sal znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie - w Szkole Podstawowej nr 16. Co ważne - dzieci będą normalnie uczęszczały na zajęcia. Rodzice będą przyprowadzać dzieci do siedziby Przedszkola, następnie wychowawcy przejdą z grupami do SP16. Tam też kontynuowane będą zajęcia, dzieci zjedzą posiłki. Odebranie dzieci będzie możliwe w Przedszkolu, do którego wrócą wraz z wychowawcą. Zakończenie prac i przywrócenie pełnej funkcjonalności oddziałom przedszkolnym zakładane jest nie później niż do końca września br.