Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dziki - gdzie zgłaszać szkody?

14 września 2016, 10:30

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

W tym roku po raz kolejny służby odpowiedzialne za porządek publiczny odnotowują zwiększoną liczbę zgłoszeń związanych z pojawianiem się dzików w rejonie osiedlowych zabudowań. Na podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu miasto przeznaczy kwotę 40 tys. zł. Na co dzień warto także pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą uniknąć zagrożenia ze strony zwierząt.

Aby jak najskuteczniej rozwiązać "dziki problem" planowane jest wykorzystanie różnorodnych metod radzenia sobie ze zwierzętami.

- Część kwoty - około 25 tys. zł zostanie przeznaczona na odstrzał redukcyjny zwierząt przeprowadzony przez firmę zewnętrzną. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na przykład na usypianie zwierząt i wywożenie ich do lasów poza granice miasta - mówi Bartosz Nowak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Jak chronić się przed dzikiem?

- Warto pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą nam uniknąć nieproszonych wizyt dzików pod naszymi domami - wyjaśnia Bartosz Nowak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. - Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie wolno dokarmiać zwierząt, a przebywając w lasach powinno się zachować ciszę. Nie należy także spuszczać psów ze smyczy w kompleksach leśnych, bo te szczekając i atakując zwierzęta leśne, mogą je sprowokować do agresywnych zachowań, broniąc swojego potomstwa.

Trzeba sobie także zdać sprawę, że same dziki nie stanowią poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, pod warunkiem, że zachowane zostaną podstawowe środki ostrożności. W przypadku spotkania dzika powinno się pozostawić zwierzę w spokoju, obserwować go jedynie z oddali, nie wykonywać w jego kierunku gwałtownych ruchów i nie próbować przepędzać. Wtedy zwierzę nie będzie dla nas niebezpieczne. Tylko w sytuacji zagrożenia, wystraszone zwierzę, a zwłaszcza locha z młodymi lub ranny osobnik, może zaatakować człowieka.

Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy dziki bardzo blisko zabudowań, może informować o tym fakcie służby zajmujące się bezpieczeństwem na terenie miasta tj. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską lub Policję.

Telefony alarmowe:
Policja - 997, (32) 6183 255
Straż Miejska - 986, (32) 6181 618
PCZK - (32) 6181 890

Gdzie zgłosić straty?

Gospodarką zwierzyną leśną zajmują się tylko i wyłącznie koła łowieckie, więc to one odpowiadają za wypłatę odszkodowań za straty w uprawach rolnych, a jeśli szkoda wystąpiła na terenach wyłączonych z polowań, to wnioski należy składać do Referatu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, Doradztwa Rolniczego i Łowiectwa w Wydziale Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Referat realizuje zadania: oględziny i szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Śląski Urząd Marszałkowski
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice

JAK UNIKAĆ SPOTKAŃ Z DZIKIEM?

  • Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne),
  • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.

CO ROBIĆ, GDY SPOTKAMY DZIKA?

  • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać, np. by go pogłaskać lub karmić!! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
  • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!
  • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, napuszczać na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
  • W przypadku bliskiego spotkania z dzikiem, który wygląda na rannego lub przejawia agresję, w żadnym wypadku nie wolno się do niego zbliżać! Należy zachowywać się spokojnie i cicho.