Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prace na Warpiu zakończone

30 września 2016, 12:21

W ostatnich miesiącach Miejski Zarząd Dróg i Mostów wykonał szereg prac, związanych z poprawą jakości infrastruktury na drogach, chodnikach i parkingach w dzielnicy Warpie. Obok dużego zadania projektowego, którym był remont ulicy Północnej, wykonano również kilka zadań w ramach programu "Czas na Gruntówki".

- Zgodnie z obietnicą prezydenta Pawła Silberta ciężar prac modernizacyjnych został przeniesiony również do dzielnic. Remonty infrastruktury na Warpiu są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. -  Warto zaznaczyć, że oprócz robót zaplanowanych na rok 2016, wykonanych zostało wiele prac dodatkowych, dzięki którym kompleksowo zrewitalizowana została duża część dzielnicy. W ramach remontu ulicy Północnej została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa od ul. Wysokiej do skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta. Wzdłuż drogi pojawił się jednostronny chodnik oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej na blisko 330 metrowym fragmencie. Uzupełnione zostało również brakujące oświetlenie, wykonane zostały elementy uspokojenia ruchu oraz kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi.

Niezależnie od dużego zadania inwestycyjnego, jakim była przebudowa ul. Północnej, przeprowadzono również modernizację gruntówek w okolicy. Nowa nakładka asfaltowa została położona m.in. na odcinku od ul. Bohaterów Getta do skrzyżowania z ul. F. Nullo. Wyasfaltowane zostały także boczne odgałęzienia ul. Północnej. W trakcie wakacji, MZDIM wyremontował również zdegradowany parking w rejonie Urzędu Pracy, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

ObrazekObrazek