Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pomaganie to wyzwanie

18 października 2016, 13:09

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie już po raz czwarty prowadzi akcję wolontariacką "Pomaganie to wzywanie". Jej celem jest wsparcie edukacyjne podopiecznych jaworznickich rodzin zastępczych poprzez zapewnienie im udziału w nieodpłatnych korepetycjach.

Dzięki współpracy z instytucjami i szkołami działającymi w Jaworznie młodzi ludzie chcący poprawić swoje wyniki w nauce, mają możliwość spotykania się z wolontariuszami przez trzy dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach. Spotkania odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków (wtorki), Miejskiej Bibliotece Publicznej (środy) oraz Akademii Własnego Rozwoju (czwartki).

W czasie roku szkolnego 2015/2016 działania MOPS-u wsparło 22 wolontariuszy, którzy w sumie udzielili 361 godzin korepetycji. Pomoc w nauce uzyskały w ten sposób 23 osoby. Wolontariusze to przede wszystkim uczniowie jaworznickich szkół, ale także ich - obecnie już studiujący - absolwenci. Wśród wolontariuszy jest także osoba, która sama ma dzieci w wieku szkolnym i wie, jak ważne jest takie wsparcie.

Nowy rok szkolny to dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie czas intensywnego pozyskiwania nowych wolontariuszy. W dalszym ciągu poszukiwane są osoby, które chętnie wesprą podopiecznych rodzin zastępczych i pomogą im w nauce. Osoby zainteresowane udzielaniem takiej pomocy mogą kontaktować się pracownikami MOPS-u pod numerami telefonów (32) 618-18-34, (32) 618-17-85 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wolontariat@mops.jaworzno.pl.

Obrazek