Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Niski poziom bezrobocia

14 listopada 2016, 12:31

Obiecujące wieści z lokalnego rynku pracy. Nasze miasto kolejny raz zanotowało rekordowo niską stopę bezrobocia, która na koniec września 2016 r. wyniosła 5,9 proc. To najniższy wynik w podregionie sosnowieckim.

Na koniec października bieżącego roku zarejestrowanych było w Jaworznie 1745 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 5,9 proc., obniżając się w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku o 1,3 proc. - wówczas bez pracy pozostawało 2,1 tys. jaworznian.

Na koniec września w podregionie sosnowieckim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 24 002. W powiecie będzińskim było to 5 762 tys. osób, w zawierciańskim 4 823 tys., w Dąbrowie Górniczej 4 423 tys., w Sosnowcu 7 232 tys. Stopa bezrobocia w województwie śląskim na koniec września wyniosła 6,7 proc.

Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych to również efekt działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozyskane przez Urząd zarówno środki unijne, jak i krajowe przeznaczone zostały na staże, doposażenie miejsc pracy oraz na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Efekty przyniosła również realizacja nowego zadania - refundacji części kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia, dzięki której pracodawcy zatrudnili w bieżącym roku 160 młodych osób.