Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uzupełnianie oznakowania drogi krajowej

16 marca 2017, 11:07

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Miejski Zarząd Dróg i Mostów wprowadza w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które regulują szczegółowe warunki technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich rozmieszczania na drogach.

W 2016 roku pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów rozpoczęli malowanie miejsc postojowych dla inwalidów na kolor niebieski. Nawierzchnię tej barwy posiada obecnie część miejsc parkingowych w całym mieście, natomiast w bieżącym roku planowane są dalsze działania w tym zakresie.

Warto przypomnieć, iż rozporządzenie wskazuje, iż oznakowanie z numerem drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi do 10 t o tle barwy czerwonej powinno mieć biało - czarną ramkę tarczy znaku.

Obecnie trwają prace związane z uzupełnianiem takiego oznakowania na przebiegu drogi krajowej.