Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Finał konkursu historycznego

24 marca 2017, 13:20

Laureaci VIII Miejskiego Konkursu Historycznego pn. Z dziejów mojego miasta

Laureaci VIII Miejskiego Konkursu Historycznego pn. "Z dziejów mojego miasta"

Za nami finał VIII Miejskiego Konkursu Historycznego pn. "Z dziejów mojego miasta", organizowanego cyklicznie przez Muzeum Miasta Jaworzna. Dzisiaj w siedzibie Muzeum zwycięzcom wręczono puchary i nagrody.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży historią Jaworzna i dorobkiem minionych pokoleń oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej poprzez poznanie przeszłości "małej ojczyzny".

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 44 uczniów (29 ze szkół podstawowych i 15 z gimnazjów). Najpierw uczniowie rozwiązywali test pisemny, w którym wykazali się dużą wiedzą historyczną i umiejętnościami. Dla każdej z grup wiekowych został przygotowany inny zestaw pytań.

- 9 marca uczestnicy konkursu rozwiązywali test opracowany w formie pytań wyboru jak i pytań, na które należy udzielić odpowiedzi. Dodatkowym zadaniem była wypowiedz pisemna pt. "Jaworzno - miasto z historią". Wypowiedzi poruszyły tematów związanych historią Jaworzna, które z maleńkiej osady przekształciło się w duży ośrodek przemysłowy i kulturalny - wyjaśnia Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.

Dla każdej z grup wiekowych przygotowany został inny zestaw pytań. Uczniowie szkół podstawowych mogli zdobyć 49 punktów, a gimnazjów 73 punkty. Najlepszy uczestnik ze szkoły podstawowej zdobył 43 punkty, a z gimnazjum 55.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek