Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Punkt informacyjny Urzędu Pracy

27 marca 2017, 08:46

fot. PUP Jaworzno

fot. PUP Jaworzno

W Galerii Galena działa Punkt Informacyjny Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. W każdy czwartek, w godzinach 12.00-16.00 na pasażu przy hipermarkecie Carrefour, można porozmawiać z pracownikami urzędu m.in. o najnowszych ofertach pracy, o formach wsparcia dla osób poszukujących pracy i pracodawców oraz uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracowników.

- Pomysł uruchomienia punktu to kolejny krok Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, zainteresowanych lokalnym rynkiem pracy - mówi Grażyna Bąba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. - Jest to ważne posunięcie w przełamywaniu kontaktów z osobami bezrobotnymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie naszego miasta.

Punkt jest obsługiwany w każdy czwartek, w godzinach 12.00 - 16.00 przez pracowników jaworznickiego Urzędu Pracy, którzy informują osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy m.in. o:

  • ofertach pracy,
  • ofertach subsydiowanych m.in. aktualnych ofertach stażu, szkoleń zawodowych, możliwości ubiegania się o przyznanie jednorazowych środków na pojęcie działalności gospodarczej,
  • możliwości skorzystania z usług poradnictwa zawodowego tj. przeprowadzenia testu w celu określenia  preferencji i zainteresowań zawodowych, skorzystania ze szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy lub rozmowy doradczej dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, określenia kierunku kształcenia lub szkolenia, poznania przyczyny niepowodzeń zawodowych, pomocy przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych,

oraz pracodawców m.in. o możliwości:

  • rekrutacji pracowników poprzez: złożenie krajowej oferty pracy, zorganizowanie giełdy pracy,
  • ubiegania się o formy wsparcia dla pracodawców m.in.: refundację kosztów wyp./dop. stanowiska pracy, refundację składki ZUS, zorganizowanie stażu czy przygotowania zawodowego.

 W punkcie można również uzyskać odpowiedź na pytania dot. działalności Urzędu Pracy.

- Pierwsze dni działania punktu potwierdziły potrzebę funkcjonowania takiego stoiska. Punkt odwiedziło bardzo wielu zainteresowanych, zarówno poszukujący pracy, osoby pracujące, które chcą zmienić pracę lub są zagrożone jej utratą, jak i pracodawcy - dodaje Grażyna Bąba. - Odwiedzający poszukiwali informacji o aktualnych ofertach pracy i wymaganiach pracodawców, możliwościach zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz informacji dotyczących rejestracji w PUP. Pracodawcy, odwiedzający nasz punkt zainteresowani byli przede wszystkim uzyskaniem informacji nt. form wsparcia udzielanych przez Urząd dla pracodawców.

Obrazek