Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dekomunizacja ulic - propozycje nowych nazw do dzisiaj!

31 marca 2017, 09:57

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego zobowiązuje samorządy do zmiany nazw ulic, placów i skwerów nawiązujących do symboli komunizmu. Dekomunizacja ulic nie ominie także Jaworzna. Pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie zmian nazewnictwa dotyczy 24 przypadków w naszym mieście. Ulice te do września br. powinny otrzymać nowych patronów, których zaproponować mogą sami mieszkańcy. Swoje propozycje nazw mieszkańcy mogą zgłaszać jeszcze dzisiaj.

Są to ulice: Adama Rapackiego, Adolfa Warskiego, Dąbrowszczaków, Franciszka Zubrzyckiego, gen. Grzegorza Korczyńskiego, Gwardii Ludowej, Hanki Sawickiej, Henryka Rutkowskiego, Juliana Bruna, Juliana Leńskiego, Kościuszkowców, Małgorzaty Fornalskiej, Marcelego Nowotki, Mariana Buczka, Marii Koszutskiej, marsz. Georgija Żukowa, Oskara Langego, Pawła Findera, Stefana Żółkiewskiego, Teodora Duracza, Tomasza Baranowskiego, Wincentego Pstrowskiego, Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego.

Powyższe nazwy ulic powinny być zmienione i otrzymać nowych patronów do września br.

Zachęcamy mieszkańców do składania swoich propozycji nazw w terminie do piątku, 31 marca br. na druku umieszczonym poniżej.

Wypełniony druk można:

  • przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Grunwaldzka 33),
  • zostawić w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego (Grunwaldzka 33) lub w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 52),
  • przesłać skan e-mailem na adres: ulice@um.jaworzno.pl.

- Złożone propozycje zostaną rozpatrzone przez Miejski Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych w Jaworznie oraz zaopiniowane Prezydentowi Miasta - wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. - Nowe nazwy w formie projektów uchwał trafią pod obrady Rady Miejskiej w Jaworznie.

Co z dotychczasowymi dokumentami?

Zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej zmiana nazwy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (tj. dowodów osobistych, które zawierają meldunek, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego). Będzie można używać ich tak długo, aż stracą ważność. Przy utracie ważności dokumentów trzeba pamiętać, aby je zaktualizować pod kątem nowych ulic. Zgodnie z obowiązującą w mieście uchwałą Rady Miejskiej, przy wymianie tego typu dokumentów nie będą pobierane opłaty. Dla mieszkańców nie będzie zatem żadnych dodatkowych kosztów, oprócz wykonania fotografii.

Zmian nie trzeba będzie dokonywać również w urzędzie skarbowym, gdyż ta instytucja bazuje na numerze PESEL. Jedynie w przypadku posiadania konta bankowego trzeba będzie tam dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy. Ponadto pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat.

Koszty poniosą natomiast przedsiębiorcy, którzy będą musieli ewentualnie wyrobić nowe pieczątki oraz uaktualnić dane KRS, a także wymienić szyldy, wizytówki czy papier firmowy. Firmy będą musiały również zmienić treść ogłoszeń i reklam, a swoich kontrahentów poinformować o zmianie adresu korespondencyjnego.

Obrazek