Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

5 kwietnia 2017, 11:43

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Do 20 kwietnia br. trwa składanie wniosków o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Jaworzna pierwszoklasiści będą się uczyć w  dwudziestu dwóch szkołach podstawowych.

Podczas Sesji Rady Miejskiej, 30 marca br. Rada Miejska przegłosowała nowy plan sieci miejskich szkół podstawowych oraz określiła granice obwodów tych szkół. Od dnia 1 września 2017 r. w Jaworznie funkcjonować będą dwadzieścia dwie szkoły podstawowe, to jest o siedem więcej niż obecnie.

- Zwiększenie liczby szkół podstawowych przyniosło w rezultacie nowe obwody szkolne i zmiany w obwodach dotychczasowych. Ważne jest by rodzice dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (przyszłych pierwszoklasistów) ustalili, która szkoła jest szkołą obwodową dla ich dzieci. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieporozumień przy przyjmowaniu dzieci do szkoły - mówi naczelnik Zbigniew Mika, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szczegółowa informacja dotycząca obwodów poszczególnych szkół, czyli plan sieci szkół podstawowych w Jaworznie, jest dostępna w każdym miejskim przedszkolu, miejskiej szkole podstawowej, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego (Plac Górników 5) oraz na miejskiej stronie internetowej.

- Nabór uczniów do klasy I odbywa się na tych samych zasadach do wszystkich dwudziestu dwóch szkół, niezależnie, czy są to szkoły dotychczas funkcjonujące, czy powstałe na skutek przekształcenia gimnazjów - dodaje Zbigniew Mika. - Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2017/2018, mieszkających poza obwodem danej szkoły:
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc - 19 czerwca 2017r.
2. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w szkole pierwszego wyboru). 27 marca - 20 kwietnia 2017 r. 19-26 czerwca 2017r.
3. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 15 maja 2017 r. 30 czerwca 2017r.
4. Składanie potwierdzeń woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane 19 maja 2017 r. 30 czerwca -
5 lipca 2017 r.
5. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 maja 2017 r. 7 lipca 2017 r.
6. Procedura odwoławcza od 23 maja 2017 r. od 7 lipca 2017 r.
7. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc - 31 sierpnia 2017 r.