Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Taki najem to ryzyko

12 kwietnia 2017, 14:01

Wraz z początkiem kwietnia zaostrzeniu uległy przepisy znowelizowanej ustawy o grach hazardowych. W związku z tym warto przypomnieć, iż za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary tj. 100 tys. zł od jednego automatu.

Nowe przepisy rozszerzają krąg podmiotów, którym mogą grozić wysokie kary pieniężne. Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość nałożenia kary nie tylko na organizatora nielegalnych gier hazardowych, ale również na wynajmujących lub wydzierżawiających powierzchnię pod nielegalne automaty do gier hazardowych.

Zgodnie z nową treść art. 89 ust. 1 ustawy, karze pieniężnej podlegać będzie m.in.:

  • urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub wymaganego prawem zgłoszenia,
  • posiadacz zależny lokalu (np. użytkownik, najemca, dzierżawca), w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa,
  • posiadacz samoistny lokalu (tj. zazwyczaj właściciel lokalu), w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego (np. najmu, dzierżawy, itp.),

Znowelizowane przepisy ustawy o grach hazardowych pozwolą na skuteczną walkę z szarą strefą gier hazardowych na automatach. Za posiadanie nielegalnych urządzeń w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych będą groziły surowe kary - w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu.

Tylko w 2016 roku do magazynów śląskiej Służby Celno-Skarbowej trafiło ponad 3,1 tys. sztuk automatów, które działały niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara administracyjna 12 tys. złotych za każdy automat oraz odpowiedzialność karna skarbowa (kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie łącznie).