Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Otwarcie Strażnicy OSP Osiedle Stałe

8 września 2017, 17:00

Otwarcie Strażnicy OSP Osiedle Stałe

Otwarcie Strażnicy OSP Osiedle Stałe

W piątek, 8 września br., nastąpiło oficjalne otwarcie oraz poświęcenie nowo wyremontowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na Osiedlu Stałym. To efekt realizowanego od kilku lat programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez modernizację remiz. W uroczystościach wzięli udział prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcami Moniką Bryl i Tadeuszem Kaczmarkiem.

W czasie uroczystości zastępca prezydenta Monika Bryl odznaczona została Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Doceniając skuteczność działań i wzorową postawę jaworznickich strażaków ochotników oraz ich wkład w system bezpieczeństwa i angażowanie się w życie lokalnych społeczności, Prezydent Miasta podjął decyzję o przystąpieniu do wieloletniego planu modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2015-2020. W sumie w ciągu sześciu lat wszystkie jaworznickie jednostki otrzymają ok. 5 mln zł m.in. na wymianę najstarszych wozów strażackich oraz modernizację swoich obiektów. Pieniądze zabezpieczone przez Prezydenta Miasta na realizację programu wspierania OSP są w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie będzie także wymieniany sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze.

Nowa siedziba OSP na Osiedlu Stałym

Poprzednie pomieszczenia, które OSP dzierżawiło od 2005 r. były małe, niefunkcjonalne i w złym stanie. Obecna siedziba OSP powstała na miejscu dawnej stolarni kopalni Jan Kanty. Kiedyś był to jeden wielki hangar z wydzielonymi pomieszczeniami - miejsce zapuszczone i zaniedbane. Obecnie budynek lśni nowością i jest funkcjonalny. Jego remont rozpoczął się w 2014 r.

Teraz jednostka posiada duży, przestronny garaż, w którym stoją dwa pojazdy - jeden przekazany z Komendy Miejskiej w Jaworznie, drugi z Gliwic. W nowej siedzibie znajdują się trzy szatnie - dla mężczyzn, kobiet i młodzieżówki, w każdej nowe szafki, prysznice, toalety. Obok biura powstała sala konferencyjna pełniąca też funkcję świetlicy. To tutaj w każdy piątek będą się odbywać spotkania młodzieży, szkolenia. Przy garażu powstała duża, funkcjonalna kuchnia. Budynek jest monitorowany i zabezpieczony czujnikami ruchu.

W 2015 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykonał adaptacje pomieszczeń po stolarni dla remizy. Natomiast rok później dokończono remont instalacji elektrycznej, wykonano część posadzek wraz z przygotowaniem podłoża, wykończono w całości jeden węzeł sanitarny (wymalowano ściany i sufity, wykonano montaż płytek ceramicznych, posadzki, drzwi oraz armaturę wodno - kanalizacyjną). W 2017 roku przeprowadzono roboty malarskie, tynkarskie, murarskie, wykonano sufity, montaż płytek ceramicznych, urządzeń sanitarnych, roboty posadzkowe i inne prace wykończeniowe. Remont obiektu na Osiedlu Stałym kosztował łącznie około 690 tys. zł. Sfinansowany został ze środków gminy oraz funduszy Komendy Głównej PSP.

Ponadto w tym roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności otrzymał 40 tys. zł z rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta Jaworzna na wyposażenie wyremontowanej remizy OSP Osiedle Stałe. W ramach otrzymanej kwoty zakupiono meble i wyposażenie do remizy.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek