Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs "Moja wakacyjna praca"

25 września 2017, 15:15

Konkurs Moja wakacyjna praca

Konkurs "Moja wakacyjna praca"

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do udziału w konkursie "Moja wakacyjna praca". Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy konkursowej, wykonanej w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, filmik, przedstawiającą wykonywaną przez siebie pracę wakacyjną.

Celem konkursu jest zachęcenie osób uczących się do zaprezentowania swojej zawodowej aktywności podczas wakacji, rozwijanie zainteresowań dot. rynku pracy i kształtowania swojej przyszłej kariery zawodowej oraz promocja zatrudnienia, podejmowania pierwszej pracy i działań przedsiębiorczych.

"Moja wakacyjna praca" to konkurs plastyczny skierowany do dzieci, młodzieży i studentów - mieszkańców naszego miasta lub uczących się w Jaworznie.

Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zgoda na udział powinna zostać udzielona w formie oświadczenia i przesłana wraz z pracą konkursową.

Prace konkursowe należy składać w terminie do 30 września 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b, pokój 110, I piętro, w godzinach 8.00 - 14.00.

 

Obrazek