Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece

29 września 2017, 12:43

fot. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

fot. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

Od najbliższej niedzieli, 1 października świadczenia medyczne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie pełnił Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie. Nie zmienia się jednak dotychczasowa lokalizacja pełnienia dyżurów. W nagłych sytuacjach mieszkańcy uzyskają pomoc medyczną w budynku ZLO Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 235.

W związku z wejściem w życie przepisów o tzw. sieci szpitali, na jaworznicką placówkę - w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - został nałożony obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych również w trybie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tym samym podczas nocnych i świątecznych dyżurów osoby korzystające z pomocy lekarskiej będą przyjmowane przez lekarzy z jaworznickiego szpitala, a nie jak do tej pory ze ZLO Sp. z o.o.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pacjenci będą przyjmowani w godzinach:

  • poniedziałek - piątek - 18:00 - 8:00
  • sobota - niedziela - całodobowo

Tel. kontaktowy: 32 616 35 79

Obrazek