Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno wysoko w rankingu inwestycyjnym "Wspólnoty"

12 października 2017, 08:15

fot. Andrzej Gontarz

fot. Andrzej Gontarz

Miasto Jaworzno zajęło 11 miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2014-2016, w kategorii miasta na prawach powiatu (w Polsce jest ich 66)! Tym samym Jaworzno uplasowało się w obecnym rankingu na 5 miejscu wśród miast z województwa śląskiego.

Ranking "WSPÓLNOTY" jest opracowaniem prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo "WSPÓLNOTA".

Jaworzno pod względem nakładów inwestycyjnych wyprzedziło takie miasta jak m.in. Rybnik, Częstochowa, Koszalin, Bielsko-Biała, Grudziądz, Koszalin.

- W ubiegłym roku zmieniliśmy nieco zasady naszego rankingu (tworzymy go nieprzerwanie od początku XXI wieku). Wcześniej skupialiśmy się tylko na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Od zeszłego roku bierzemy pod uwagę całość wydatków majątkowych, stąd nie podajemy miejsc zajmowanych przez samorządy we wcześniejszych latach - wyjaśniają autorzy rankingu.

Skąd ta zmiana?

- Kiedy wiele lat temu ustalaliśmy zasady rankingu, uważaliśmy (w ślad za dominującym nurtem teorii rozwoju regionalnego i lokalnego), że to inwestycje infrastrukturalne mają decydujące znacznie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak dotkliwa, a o powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują także inwestycję w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi - tłumaczy Paweł Swianiewicz.

Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego.

- Jeśli spojrzeć na budżety wszystkich JST, to rekordowy pod tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Ale rok 2016 był wyjątkowo niedobry, wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r. - zauważa prof. Swianiewicz we wstępie do rankingu.

Samorządowcy i eksperci zwracają uwagę na niepokojące zjawiska przy realizacji wielu, nierzadko strategicznych inwestycji. Sytuacja gospodarcza i "rynek wykonawcy" powoduje, że przetargi są powtarzane, a często nierozstrzygane z powodu za wysokich ofert lub też braku oferentów. Jak oceniają specjaliści taka sytuacja będzie występowała coraz częściej, a samorządy muszą liczyć się z wysokimi cenami, przez co część zaplanowanych zadań może nie być zrealizowana. Ten problem sygnalizuje również Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, który w niedawnych wywiadach prasowych podkreślał jak trudno w dzisiejszych okolicznościach zrealizować plan inwestycyjny. Tendencja ta jest mocno odczuwalna w innych samorządach, a wręcz staje się powszechna. Tym bardziej wobec takiej sytuacji cieszy wysoka pozycja i uplasowanie się Jaworzna w czołówce miast o największym potencjale inwestycyjnym.