Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nie tylko nowa kanalizacja. W wielu ulicach trwa wymiana wodociągów

13 października 2017, 08:00

fot. MPWiK Jaworzno

fot. MPWiK Jaworzno

Patrząc na ostatnie inwestycje i publikacje prasowe, ktoś mógłby pomyśleć iż jaworznickie wodociągi skupiają się na realizacji ekologicznych przedsięwzięć związanych tylko z rozbudową kanalizacji sanitarnej w naszym mieście. Jednak nic bardziej mylnego. W sposób sukcesywny i zaplanowany dużo dzieje się także w sferze modernizacji rurociągów przesyłających wodę pitną.

Od 2013 roku w Jaworznie funkcjonuje ujęcie wody pitnej Piaskownia. To dało miastu niezależność oraz możliwość obniżenia ceny wody o 16 groszy. Przed oraz po tym zdarzeniu m.in. dzięki dotacjom unijnym, nastąpiła ekspansja związana z kanalizowaniem poszczególnych dzielnic Jaworzna. Łącznie wybudowano od 2011 ponad 100 kilometrów rur sanitarnych. A co z instalacjami wodociągowymi, których w mieście jest blisko 600km? Te również stopniowo były i są unowocześnianie. Blisko 50 km w ciągu ostatnich 6 lat.

Przykładem niech będą dwa największe osiedla w Jaworznie - osiedle Podłęże oraz Osiedle Stałe. W latach 2011 - 2014 na os. Podłęże, spółka wodociągowa wymieniła blisko 3 kilometry sieci wodociągowej o wartości ponad 2 mln zł.  Najpierw wymieniono sieć magistralną, a potem sieć wewnątrz osiedla, między blokami. Podobnie sprawa została rozwiązana na Osiedlu Stałym, gdzie roboty w latach 2015-2016 zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował  zmodernizowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w takich ulicach jak: Aleja Tysiąclecia, Powstańców Śląskich, Janusza Kusocińskiego, Partyzantów, Wyczółkowskiego, Radosnej, Marii Curie-Skłodowskiej, Łukasiewicza, Hanki Sawickiej, Morcinka. Łącznie 2,4 km sieci wodociągowej oraz 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Drugi etap dotyczył wymiany sieci w ulicach: Powstańców Śląskich, Warskiego, Partyzantów oraz w części ulicy Oskara Langego. W sumie 1,6 km sieci wodociągowej oraz 1,3 km kanalizacji.

Teraz nastał czas kolejnego etapu, który ma być gotowy do końca 2017 roku. Swoim zakresem obejmuje wymianę sieci wodociągowej o łącznej długości 2 kilometrów w ulicy Langego, Sempołowskiej i Starowiejskiej. Powstanie również nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łącznie Spółka MPWiK wyda na to 1,5 mln złotych.

Jednak to nie wszystkie obecnie prowadzone zadania wodociągowe. Równocześnie z pracami na Osiedlu Stałym, toczą się prace obejmujące wymianę infrastruktury wod-kan w dzielnicy Łubowiec. Tu Spółka wyda trochę więcej, bo 1,7 mln zł i wymieni blisko ponad 2 kilometry wodociągu i 2 kilometry kanalizacji w ulicach Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy i Wybickiego. W trakcie jest również opracowanie projektu na przebudowę wodociągu na os. Gigant, w ulicy Ciężkowickiej, a także Cezarówce Dolnej.

Oprócz tego w całej Byczynie do końca 2018 roku wraz z kanalizacją będzie nowa sieć wodociągowa. Jak wiadomo prace w toku, a zadanie oczekuje decyzji na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.