Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kolejne dofinansowanie na budowę kanalizacji

9 listopada 2017, 10:27

Dzisiaj przedstawiciele MPWiK przekazali prezydentowi Pawłowi Silbertowi podpisaną umowę na dofinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji w mieście.

Dzisiaj przedstawiciele MPWiK przekazali prezydentowi Pawłowi Silbertowi podpisaną umowę na dofinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji w mieście.

Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno - Dąb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej - takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI". Projekt, a raczej sukcesywna polityka kanalizacyjna miasta kolejny raz została dostrzeżona i doceniona przez NFOŚiGW, który właśnie przyznał miastu i jego mieszkańcom 58 mln zł dofinansowania.  

Umowę na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie - Prezes Zarządu Józef Natonek i Wiceprezes Zarządu Rafał Łabaj. Projekt o całkowitej wartości 111 983 128,69 zł otrzymał dotację w kwocie 58 303 261,71 zł z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Będzie on realizowany do końca 2020 r. Obejmie modernizację oczyszczalni ścieków Jaworzno - Dąb (część mechaniczną), budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (63,07 km) oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej (35,58 km). Efektem tych prac będzie przyłączenie 6000 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej.

- Sama Byczyna, gdzie prace ruszyły już w czerwcu br., stanowi trzon wniosku o dofinansowanie VI fazy. Oprócz Byczyny i oczyszczalni, złożony i pozytywnie oceniony wniosek obejmuje budowę kanalizacji m.in. na osiedlu Dąbrowa Narodowa, Równa Górka i w okolicach Rynku w Jeleniu, a także ul. Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika - wyjaśnia prezes Józef Natonek, który nie kryje zadowolenia z otrzymanej dotacji i tego, co już udało się w mieście, a dokładnie w kwestii budowy ekologicznej kanalizacji sanitarnej zrobić.

Od 2011 roku jaworznickie wodociągi przeznaczyły ponad 320 mln zł na inwestycje polepszające standard życia mieszkańców. Na wspomnianą kwotę składała się m.in.: budowa 100 km nowej kanalizacji w północnych dzielnicach, budowa nowego ujęcia wody pitnej Piaskownia, modernizacja około 50 km sieci wodociągowej, modernizacja części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniu, a co najważniejsze podłączenie 15 tys. mieszkańców do nowo powstałej infrastruktury kanalizacyjnej. Tym samym Jaworzno znalazło się w czołówce wraz z takimi miastami jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin. W opublikowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rankingu wniosek na realizację VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego znalazł się na 7 miejscu, na 149 zgłoszonych.