Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Na Łubowcu powstanie nowoczesne przedszkole

24 listopada 2017, 13:28

Makieta Przedszkola Miejskiego nr 24 na Łubowcu

Makieta Przedszkola Miejskiego nr 24 na Łubowcu

Znamy już firmę, która wybuduje nowoczesne przedszkole z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi na Łubowcu. Dotychczasowy budynek Przedszkola Miejskiego nr 24 praktycznie w całości zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie placówka w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy budynek będzie miał ponad dwukrotnie większą kubaturę niż obecny. Na parterze powstaną 4 sale dla stu przedszkolaków oraz 3 pomieszczenia do nauki dla 30 niepełnosprawnych maluchów. Dodatkowo w placówce powstanie kompleks adaptacyjno-rehabilitacyjny, dzięki któremu na miejscu i w komfortowych warunkach będzie można prowadzić zajęcia rehabilitacyjne. Będą to specjalne pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji ruchowej dzieci, m.in. sala Integracji Sensorycznej, sala "doświadczenia światła", sala z rezonansem stochastycznym oraz 4 sale terapeutyczne. W placówce powstanie również przeszklony i zabudowany ogród zimowy.

Teren zostanie ogrodzony, powstaną nowe miejsca parkingowe oraz plac zabaw, dostosowany do potrzeb wszystkich wychowanków przedszkola.

Całość obiektu zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek będzie energooszczędny, m.in. poprzez zastosowanie instalacji grzewczej z wykorzystaniem paneli słonecznych, pompy ciepła czy też oświetlenia typu LED. Przedszkole wybuduje firma A&P Sp. z o.o. z Gliwic. Koszt prowadzonych prac wyniesie blisko 6,9 mln zł, a planowany termin ich zakończenia to druga połowa 2019 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII. "Infrastruktura edukacyjna", działanie 12.1. "Infrastruktura wychowania przedszkolnego", poddziałanie 12.1.1. "Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT".

 

Obrazek
Obrazek