Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

25-lecie Jadłodajni Miejskiej

7 grudnia 2017, 16:34

25-lecie Jadłodajni Miejskiej

25-lecie Jadłodajni Miejskiej

25-lecie działalności świętowali pracownicy i dyrekcja Jadłodajni Miejskiej. Od ćwierć wieku jaworznicka placówka serwuje obiady dla kilkuset jaworznian dziennie. Życzenia dalszych lat działalności złożyła na ręce dyrektor jadłodajni, Zastępca Prezydenta Monika Bryl.

Gratulacje Barbarze Fydzie, dyrektor Jadłodajni Miejskiej złożyli również Dorota Kuczera Skarbnik Miasta Jaworzna, Czesław Smalcerz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Małgorzata Helbin – Więcek, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

***

Statystyki  są nieubłagane - w naszym kraju nie brakuje głodnych ludzi... Aby skutecznie zniwelować ten problem w Jaworznie, miasto prowadzi zdecydowane działania mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym. W Jaworznie pomoc żywnościowa realizowana jest wielotorowo, szczególnie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednym z głównych sposobów niesienia realnej pomocy jest działalność Jadłodajni Miejskiej, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wsparcia osobom w zakresie całodziennego wyżywienia. Jadłodajnia jest placówką gastronomiczną o charakterze otwartym - mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci wspomagani przez świadczenia pomocy społecznej. Dzięki temu marża handlowa w znaczącym stopniu pokrywa wydatki na utrzymanie placówki. Wedle obliczeń dziennie jadłodajnia serwuje blisko tysiąc posiłków, z czego większość to posiłki dla podopiecznych MOPS, pozostałe przeznaczone są dla innych konsumentów.

Oprócz posiłków wydawanych na talony dla osób korzystających z pomocy jaworznickiego MOPSu, jadłodajnia zapewnia również posiłki podopiecznym Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Domów Noclegowych dla Osób Bezdomnych oraz innych ośrodków wsparcia. Ponadto przygotowuje wigilie dla samotnych i bezdomnych oraz Ogniska Wychowawczego w Jaworznie. Natomiast podczas ferii i wakacji  dostarcza obiady dla podopiecznych  Ogniska Wychowawczego.
 

Obrazek