Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powstanie Miejskie Centrum Integracji Transportu

20 grudnia 2017, 09:31

Wizualizacja Miejskiego Centrum Integracji Transportu

Wizualizacja Miejskiego Centrum Integracji Transportu

W tym tygodniu w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Dzięki temu w ścisłym centrum miasta ruszy budowa nowoczesnych wiat przystankowych wraz z zatokami autobusowymi. Przebudowany zostanie również Plac Górników - na tym terenie powstanie m.in. zadaszony parking dla rowerów.

W ramach projektu przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe zlokalizowane wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Centrum oraz Plac Górników. Projekt przebudowy zatok autobusowych zakłada m.in.:

  • wykonanie dodatkowej zatoki dla minibusów - na 2 pojazdy w rejonie poprzedzającym wjazd do zatoki północnej; zatoka będzie miała szerokość 2,5 m i długość odcinka prostego 17,0 m,
  • korektę szerokości chodnika przylegającego do ww. zatoki,
  • korektę przebiegu i szerokości drogi dla rowerów przylegającej do ww. chodnika,
  • budowę chodnika w rejonie obecnego zieleńca za wiatą przystanku,
  • budowę budynków usługowo-socjalnych w skład, których wchodzić będą pomieszczenia toalet publicznych, punktu prasowego i kawiarenki prasowej.

Diametralnie zmieni się również przestrzeń wokół Placu Górników. Przebudowany zostanie wjazd z ul. Grunwaldzkiej oraz układ komunikacyjny - z naciskiem na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W zachodniej części placu powstanie zadaszony parking rowerowy, w skład którego wchodził będzie właściwy parking oraz budynek socjalny.

Parking umożliwi użytkownikom na bezpieczne pozostawienie własnego roweru, jak również będzie stanowić bazę przyszłej miejskiej wypożyczalni rowerów. Parking wyposażony zostanie w 88 stojaków dwustanowiskowych, co daje pojemność 176 rowerów. W północnej części płyty postojowej przewidziano miejsce na ławki, na których będzie można odpocząć lub przygotować się do jazdy. Parking będzie zadaszony przekryciem membranowym rozpiętym na konstrukcji stalowej.

W okresie zimowym, kiedy nie ma zapotrzebowania na przechowywanie rowerów stojaki mogą być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, zadaszona płyta parkingu może być wykorzystywana do innych celów, np. do urządzenia ślizgawki.

Wykonawcą całości robót budowlanych będzie firma Gardenbud Sp. z o.o. z Krakowa, a wartość tych robót wyniesie blisko 5,2 mln. zł.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie", poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek