Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

20 grudnia 2017, 08:02

fot. www.dokumentyzastrzezone.pl

fot. www.dokumentyzastrzezone.pl

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Dowiedz się jak można się przed tym chronić.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

System Związku Banków Polskich chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. To ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

Co robić?

  1. Zastrzec dokumenty w banku.
  2. Zgłosić sprawę na Policji (w przypadku kradzieży).
  3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną.

Zastrzegać powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

  1. Zastrzec je w banku - najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku powinien to zrobić w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich (lista: www.DokumentyZastrzezone.pl).
  2. Zgłosić się do najbliższej jednostki policji - tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione.
  3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną - w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Jak to działa?
Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.

Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od swoich klientów), a część wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej.

Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.

Kiedy należy zastrzegać?
Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny powinno się zareagować możliwie jak najszybciej.

Jakie dokumenty?
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.

Dlaczego należy zastrzegać?
Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, np.:

  • wyłudzenia kredytów i pożyczek,
  • unikanie opłat, kradzieże wyposażenia (wynajem mieszkań i pokoi hotelowych),
  • kradzieże wynajętych samochodów lub innych rzeczy,
  • zakładanie fikcyjnych firm (przestępstwa kredytowe i podatkowe).

Więcej na www.dokumentyzastrzezone.pl