Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prawda o żłobku

31 stycznia 2018, 14:04

Na zdjęciu budynek Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ulicy 3 Maja 16 (Podwale).

Na zdjęciu budynek Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ulicy 3 Maja 16 (Podwale).

W związku z pojawiającymi się na portalach społecznościowych nieprawdziwymi informacjami, wyjaśniamy, iż nieprawdą jest, że utworzenie żłobka w Przedszkolu Miejskim nr 9 spowoduje zlikwidowanie 100 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym (głównie 3 i 4 latków). Ze względu na warunki lokalowe możliwe jest funkcjonowanie w tym budynku zarówno żłobka jak i przedszkola - po zaadaptowaniu nowych przestrzeni w budynku, które dotychczas nie były użytkowane. Remont zostanie przeprowadzony w tym roku i - zgodnie z zapowiedzią - żłobek rozpocznie swą działalność 1 września br.

Na utworzenie i funkcjonowanie żłobka miasto złożyło wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 212 760,03 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie na terenie miasta dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat, dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców i/lub opiekunów prawnych zamieszkałych w Jaworznie (30 osób w tym 28 kobiet i 2 mężczyzn objętych wsparciem). Planowany okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

W związku z założeniami konkursu RPO jedno dziecko będzie mogło skorzystać z opieki w miejskim żłobku przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Po tym czasie rodzice będą mogli skorzystać z oferty prywatnych żłobków i klubików dziecięcych, do pobytu, w których przez cały okres pobytu dziecka będzie dopłacało miasto. Natomiast żłobek publiczny będzie funkcjonował nadal nawet po zakończeniu okresu dofinansowania z RPO jako instytucja miejska.

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje dziesięć prywatnych placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które zapewniają łącznie 123 miejsca dla dzieci uczęszczających do klubów dziecięcych oraz 81 miejsc dla dzieci zapisanych do żłobków. Zapewne system dopłat spowoduje otwieranie się nowych prywatnych placówek.