Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwają kontrole posesji

15 lutego 2018, 11:26

Trwają kontrole posesji

Trwają kontrole posesji

Straż Miejska w Jaworznie wykonuje kontrole gospodarstw domowych pod kątem spalania odpadów w urządzeniach grzewczych, a od 1 września 2017 r. czyli od czasu wejścia w życie "uchwały antysmogowej" także rodzaju paliwa stosowanego do ogrzewania nieruchomości. W trakcie kontroli posesji prowadzona jest akcja informacyjna na temat w/w uchwały, mieszkańcom przekazywane są ulotki oraz informacje o obowiązkach i zakazach dotyczących właścicieli posesji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przeprowadzili 411 kontroli posesji, a od stycznia do 15 lutego br. - 143. W ich wyniku ujawnili 11 przypadków spalania odpadów w paleniskach pieca, a także 7 poza paleniskiem urządzeń grzewczych. Wobec osób łamiących przepisy wyciągnięto konsekwencje karne.

W trakcie kontroli gospodarstw domowych strażnicy sprawdzają także:

  • czystość na posesji,
  • sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,
  • w wypadku posiadania przez właściciela posesji psa jego obligatoryjne szczepienie,
  • numer porządkowy posesji.