Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Obowiązek oznakowania stanowisk kontenerowych

18 kwietnia 2018, 09:23

Na zarządcach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych spoczywa obowiązek oznakowania stanowisk kontenerowych.

Na zarządcach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych spoczywa obowiązek oznakowania stanowisk kontenerowych.

Przypominamy, że zgodnie z nowymi zapisami uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, na zarządcach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych spoczywa obowiązek oznakowania stanowisk kontenerowych. 

Warunkiem rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej jest oznakowanie miejsc ich ustawienia (stanowisk kontenerowych) w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację zarządzającego tym stanowiskiem kontenerowym.

Poniżej wzór oznakowania stanowiska kontenerowego - tablica w formacie nie mniejszym niż A2.

Obrazek