Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Umowa patronacka CKZiU i TAURON Polska Energia podpisana

27 kwietnia 2018, 13:29

Umowa patronacka CKZiU i TAURON Polska Energia podpisana

Umowa patronacka CKZiU i TAURON Polska Energia podpisana

W piątek, 27 kwietnia w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano umowę patronacką pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz TAURON Polska Energia. Dzięki temu uczniowie CKZiU będą mieli możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu podczas praktyk i zajęć w zawodach: technik elektryk i  technik automatyk.

Grupa TAURON rozszerzyła współpracę ze szkołami branżowymi, podpisując umowy z 13 kolejnymi placówkami edukacyjnymi, w których powstanie 21 nowych klas patronackich. Tym samym TAURON współpracuje już z blisko 40 klasami, które przygotowują uczniów do profesji związanych z energetyką i górnictwem. Najzdolniejsi uczniowie mają zapewnione stypendia oraz gwarancję zatrudnienia w Grupie.

- Nowoczesne przedsiębiorstwa sektorów energetycznego i wydobywczego potrzebują dobrze wyszkolonych kadr. Współpraca ze szkołami uczelniami to najlepszy sposób zapewnienia sobie dobrych pracowników. Program nauczania dopasowane jest do potrzeb firmy, a dzięki systemowi praktyk absolwenci zaczynają pracę w dobrze już znanym sobie otoczeniu. Ministerstwo Energii wspiera i będzie wspierać podległe jej spółki w podejmowanie takich działań - mówi Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski.

Grupa TAURON podejmuje działania w sferze kształcenia zawodowego, zapobiegając w ten sposób powstawaniu luki kompetencyjnej i pokoleniowej, jednocześnie kreując kapitał ludzki, który będzie miał świadomość wyzwań stojących przed tzw. energetyką jutra.

- Podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu wypracowanie optymalnego modelu współpracy pomiędzy szkolnictwem a przemysłem, odpowiadającego potrzebom sektora energetycznego i zapewniającego pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w polskim systemie edukacji. Dzięki klasom patronackim, już na poziomie szkolnictwa zawodowego, dbamy o zagwarantowanie sobie w przyszłości pracowników o profilach zawodowych dopasowanych do potrzeb Grupy - podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Budowany w grupie TAURON ekosystem innowacji, wymaga nowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy w takich obszarach jak inteligentnych sieci, zarządzanie popytem na energią czy energetyka rozproszona. Tę przyszłość energetyki będą budować absolwenci szkół branżowych, wspierani wiedzą i doświadczeniem koncernu, jakim jest TAURON.

W klasach patronackich TAURON odbywa się kształcenie w takich zawodach jak m.in.: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin stałych.

Klasy są zlokalizowane w województwie śląskim, małopolskim i dolnośląskim, m.in. w Kętach, Libiążu, Jaworznie, Łaziskach Górnych, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Krzeszowicach, Gliwicach i Jeleniej Górze.

Najzdolniejsi uczniowie klas mają zapewnione stypendia oraz możliwość zatrudnienia w spółkach grupy. TAURON w procesie kształcenia angażuje również swoich specjalistów z przygotowaniem dydaktycznym i wieloletnim stażem w Grupie.

Tworzenie klas patronackich wpisuje się we współpracę TAURON z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącą podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego na potrzeby branży elektryczno-energetycznej oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy. List intencyjny w tej sprawie został podpisany na początku kwietnia we Wrocławiu.

Klasy patronackie to jedno z działań podejmowanych przez TAURON we współpracy z otoczeniem edukacyjno – akademickim. Tylko 2017 roku zorganizowano 87 wizyt edukacyjnych na obiektach Grupy, a praktyki odbyło niemal 700 absolwentów, studentów oraz uczniów szkół średnich i zawodowych. Promowaniu kształcenia zawodowego służą także dni otwarte w szkołach i obiektach Grupy TAURON, a także udział w targach edukacyjnych oraz pracy.

 

 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek