Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo

18 maja 2018, 09:52

Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo

Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo

Inwestujesz w rozwój swoich pracowników? Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje jako właściciel firmy? Chcesz mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze? Skorzystaj z dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Co jest dofinansowane?

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning) z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) - kadra zarządzająca i pracownicy. Przedsiębiorstwa te muszą działać na obszarach rewitalizowanych (wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji) Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Ile można otrzymać?

Maksymalnie 100.000 PLN dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo w ramach Projektu. Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej, ustalanej przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7.500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego pracownika u danego Przedsiębiorcy w ramach Projektu. Maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej w ramach Projektu nie może przekroczyć dwukrotności zmiennej kwoty przeliczeniowej (obecnie 15.000 PLN).

Kiedy można skorzystać?

Nabór dokumentów zgłoszeniowych jest otwarty i ciągły i trwa do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu.

Jeżeli chcesz skorzystać z projektu zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta w Jaworznie, Plac Górników 5, pok. 228 (Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej) tel.: 32 618-17-13, 32 618-18-84, e-mail: psf@um.jaworzno.pl

Więcej informacji o projekcie: http://psf.gapr.pl/