Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Już po raz czwarty cena wody bez zmian

24 maja 2018, 12:32

Już po raz czwarty cena wody bez zmian - fot. Fotolia.com

Już po raz czwarty cena wody bez zmian - fot. Fotolia.com

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 12 marca br. złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach nowy wniosek taryfowy. Przygotowany dokument taryfowy, został pozytywnie przyjęty przez regulatora rynku usług wodnych. Zatwierdzona na okres 3 lat i obowiązująca od 22 maja br. na terenie Jaworzna taryfa, utrzymuje cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na obecnym poziomie.

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

- Tak skalkulowana i przyjęta taryfa jest akceptowalna przez mieszkańców, a także zapewnia na chwilę obecną pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwia zabezpieczenie środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych - tłumaczy prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Pomimo stałej od lat ceny wody (w 2014 roku została ona w Jaworznie obniżona o 16 groszy), Spółka wodociągowa wciąż inwestuje i modernizuje infrastrukturę wod-kan. W ostatnich 7 latach za ponad 300 mln zł wodociągi zmodernizowały obiekty techniczne oraz wybudowały ponad 150 km sieci wod-kan. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ulicy Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu, os. Skałka. Zmodernizowano głębinowe ujęcia wody pitnej oraz wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. W latach 2012 - 2018 powstało 110 km kanalizacji w 7 dzielnicach (Pieczyskach, Ciężkowicach, Długoszynie, Górze Piasku, Warpiu, Borach i Jeleniu Łęgu) dla blisko 15 tysięcy mieszkańców.

Spółka ma w planach realizację kolejnych milionowych inwestycji m.in. kanalizację w Byczynie, Dąbrowie Narodowej, a także wymianę sieci wodociągowej w Ciężkowicach. Natomiast do 2021 roku zamierza stworzyć układ sanitarny w dzielnicy: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna.

Pełna treść "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków" obowiązująca na terenie miasta Jaworzna dostępna jest w siedzibie Spółki przy
ul. św. Wojciecha 34 oraz na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl.