Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2019: Dobiegają końca spotkania w dzielnicach

25 maja 2018, 11:36

JBO 2019

JBO 2019

W poniedziałek 28 maja 2018 r. w Śródmieściu odbędzie się ostatnie z 20 spotkań w sprawie tegorocznej edycji JBO. Niedługo rozpocznie się etap naboru wniosków mieszkańców. Na ich składanie jaworznianie będą mieli 21 dni - od 1 do 21 czerwca br.

- Na spotkaniach w obszarach konsultacyjnych prezentowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące nowej edycji JBO. Rozmawialiśmy z mieszkańcami m.in. o sposobie zgłaszania inicjatyw zarówno ogólnomiejskich jak i lokalnych, trybie ich weryfikacji oraz zasadach głosowania – mówi Leszek Gancarczyk Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych.

Podczas prowadzonych konsultacji spośród mieszkańców każdego obszaru wybierano przedstawicieli, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji badających wnioski i liczących głosy.

Szczegółowe informacje na temat JBO można uzyskać pod nr tel. (32) 61 81 582 oraz pod adresem e-mail: jbo@um.jaworzno.pl.