Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

"Dobry Start" - wnioski online od 1 lipca

8 czerwca 2018, 12:00

Dobry Start - wnioski

"Dobry Start" - wnioski

300 złotych - tyle wynosi świadczenie "Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów. Wnioski online można składać od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

KOMU SIĘ NALEŻY?

 • świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia,
 • w przypadku kiedy nauka rozpoczęła się przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana, świadczenie przysługuje do 20 roku życia,
 • dzieci niepełnosprawne uczące się  otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia,
 • świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • jeden z rodziców dziecka,
 • opiekun prawny,
 • opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • sama ucząca się osoba, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym prawem do alimentów z ich strony i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje.

JAKA KWOTA?

 • 300 zł na każde uczące się dziecko,
 • świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 • wnioski można składać od 1 lipca online przez bankowość elektroniczną oraz stronę  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,
 • od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie MOPS Dział Świadczeń Wychowawczych (500+) przy ul. Grunwaldzkiej 235 oraz Północnej 9b (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Rodzinnych),
 • w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września,
 • wniosek należy złożyć do 30 listopada.

WAŻNE!

 • osoby ubiegające się o świadczenie 300 + informację o przyznaniu  wnioskowanego świadczenia otrzymają na podany we wniosku adres e-mail.