Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nagroda za upowszechnianie kultury

31 sierpnia 2018, 11:03

Nagroda za upowszechnianie kultury

Nagroda za upowszechnianie kultury

Trwa nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzców w trzech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, działalność w dziedzinie upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszu twórczego.

Nagroda Prezydenta Miasta jest formą wyróżnienia za całokształt działalności lub osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Konkursowa kapituła wybiera zwycięzców spośród zgłoszonych osób w następujących kategoriach:

  1. za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki - za wybitne osiągnięcia w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej,
  2. za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury - za wybitne osiągnięcia w zakresie: propagowania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu, inicjowania nowatorskich formy życia społeczno - kulturalnego, upowszechniania jaworznickiej kultury i sztukę w kraju i za granicą oraz za ochronę dziedzictwa kulturowego,
  3. z okazji jubileuszu twórczego - za wybitne osiągnięcia artystyczne, twórcze oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury oceniane na podstawie dorobku artystycznego kandydatów.

Nagroda może być przyznana osobom posiadającym międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, mającym związek z Jaworznem.

Wnioski, sporządzone na druku według załączonego wzoru wraz z klauzulą RODO, można przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w terminie do 30 września br. roku.